prof. dr. Mihael Sekavčnik

MOJI OŽJI SODELAVCI

MLADI, KOMPETENTNI, ODLOČNI - USMERJENI V PRIHODNOST

JERNEJ KLEMENC

JANKO SLAVIČ

KANDIDAT ZA PRODEKANA

ZA ZNANSTVENO RAZISKOVALNO

DEJAVNOST IN MEDNARODNO

SODELOVANJE

FRANCI PUŠAVEC

JERNEJ KLEMENC

KANDIDAT ZA PRODEKANA

ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST

II. in III. STOPNJE

JANKO SLAVIČ

FRANCI PUŠAVEC

KANDIDAT ZA PRODEKANA

ZA PEDAGOŠKO DEJAVNOST

I. STOPNJE

ODPRTI LABORATORIJ

Odprti laboratorij FS

VPELJAVA NOVIH

Vpeljava novih študijskih programov

VRHUNSKE KOMPETENCE

Vrhunske kompetence za uspešno gospodarstvo

PROGRAMSKE USMERITVE

VRED

NOTE

KULTURA DIALOGA: POSLUŠATI IN SLIŠATI

ZAUPANJE, SODELOVANJE, SPODBUDA IN POMOČ

STIČIŠČE LJUDI VSEH GENERACIJ IN STROK

PRIPADNOST FS

ZDRAVO DELOVNO OKOLJE

ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU

PEDAGOG JE PO

KLIC

PREHOD NA NOV ŠTUDIJSKI PROGRAM

DIGITALIZACIJA ALI DOBRA STRAN KORONE

SODELOVANJE ŠTUDENTOV V PROJEKTIH

UREJENE PRAKSE

ORGANIZIRANE EKSKURZIJE

RAZISKOVALEC

VIZIONAR

POZICIONIRNE DELAVNICE

PRIJAVE IN KOORDINIRANJE VELIKIH EU-PROJEKTOV

POGODBE ZA NEDOLOČEN ČAS

VKLJUČENOST V PEDAGOŠKO DELO

SOFONANCIRANJE RAZISKOVALNE OPREME

ŠTUDENT

NAJ BO...

MOTIVIRAN IN RADOVEDEN

VKLJUČEN V RAZISKOVALNO DELO

POVEZAN V MEDNARODNO OKOLJE

NOSILEC IZVIRNIH IDEJ

OPREMLJEN S KOMPETENCAMI

GOSPODARSTVO - NAŠE

OGLEDALO

STRATEŠKI GOSPODARSKI PROJEKTI

PRENOVA PROGRAMOV PRAKS ZA ŠTUDENTE

ODPRTI LABORATORIJ

VRHUNSKA STROKA V PREDAVALNICI

GOSPODARSTVENIK V LABORATORIJU

NOVO

GRADNJA JE:

PRIORITETA

PREGLEDNA, PRAVOČASNA

PROJEKT ZA VEČ GENERACIJ

DOLŽNOST DO ŠTUDENTOV

DOLŽNOST DO ZAPOSLENIH

DOLŽNOST DO GOSPODARSTVA IN DRUŽBE

INFORMIRANJE

POVEZUJE

INFORMATIVNI JUTRANJIK

MESEČNI KOLEGIJ SKUPNIH SLUŽB

PRENOVA SPLETNE STRANI

ENOVIT DIGITALNI SISTEM POSLOVANJA

ODPRTI V SVET

ZNANJA

INTERNACIONALIZACIJA

IZMENJAVA ŠTUDENTOV

IZMENJAVA UČITELJEV IN RAZISKOVALCEV

IZMENJAVA STROKOVNIH SODELAVCEV

DOGODKI ALUMNI KLUBA FS

FS SMO

LJUDJE

OSEBNI KARIERNI NAČRTI ZA ZAPOSLENE

ZAGOTAVLJANJE DELOVNIH POGOJEV IN SPODBUD PRI NAPREDOVANJU

UREDITEV DELOVNO-PRAVNEGA POLOŽAJA

ZAŠČITA IN KOMERCIALIZACIJA INTELEKTUALNE LASTNINE

SPODBUJANJE PODJETNIŠKIH IDEJ

POVEZAVE

do uspešne prihodnosti FS

PRENOVLJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM

Vključenost v raziskovalno dejavnost

PRENOVLJEN ŠTUDIJSKI PROGRAM

Prenovljen študijski program

INTERNACIONALIZACIJA

Plače zaposlenih

INTERNACIONALIZACIJA

Internacionalizacija

NOVOGRANDJA 2

Novogradnja 2

EKSKURZIJE

Študijske ekskurzije

SOOČENJE

Soočenje kandidatov za dekana

PREDSTAVITEV PROGRAMOV

Predstavitev programov

SNEMANJE STUDIJSKEGA PROCESA

Snemanje študijskega procesa

NOVOGRADNJA

Novogradnja

NOVOGRADNJA

Predmeti C